මෙම ප්රතිඵලයට පාසල වගකියනන් ඕනෑ.

2008 සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්රතිඵල පසුගිය දවසක නිකුත් කළා. එහි මගේ නමද සදහන්.  ‍බොහෝ විෂයයන් වලට සහභාගී වුනේ නෑ.  2008 වර්ෂයේ 11 ශ්රේණියේ කිසිම පාඩමකට සහභාගී වීමට මට නොහැකි වුනා. පාසලේ පරිපාලන කටුයුතු වලට සහය දීම නිසා. එම නිසා මා හිතනවා මෙම ප්රතිඵලයට පාසල වගකිවයුතුයි කියලා. 

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: